Lars Zika

Yoga - Tai Chi - Qigong - Zen

 
 

                             Varmt välkommen till vårens kurser 2020

                 
Kurser för dig som är ny.

- Qigongoch Zen udda måndagar17.00-18.30
- Zenmeditation jämna onsdagar 20.00 - 21.30
Morgonträning i SCB-huset. Kontorsyoga onsdagar 8.00 - 9.00

Tai Chi Chiuan - Nästa nybörjargrupp startar hösten 2020 och du kan anmäla dig redan nu.

Kurserna präglas av medveten närvaro, kroppslig balans och frihet.

Ur stillheten och tystnaden föds kreativiteten, som öppnar livet för närvaron.
Allt förmår jag, genom detta som ger mig kraft.

                       Välkommen
                                  Lars