Tider

TIDER

HÖSTTERMINEN 2022

Udda veckor v 37 -  49

Måndag 17.00 - 18.30 Qigong och Zen
Måndag 18.30 - 20.00 Tái Chi Chúan fördjupning
Måndag 20.00 - 21.30 Yoga fördjupning

Tisdag 17.00 - 18.30 Yoga fördjupning
Tisdag 18.30 - 20.00 Tái Chi Chúan nybörjare
                                +helkväll torsdag 22.9 kl 17 - 21
                                +heldag lördag 26.11 kl 9 - 14
Tisdag 20.00 - 21.30 Zazen fördjupning

Jämna veckor v 38 - 50

Tisdag 17.00 - 18.30 Yoga fördjupning
Tisdag 18.30 - 20.00 Tái Chi Chúan 3 fortsättning
                                  +helkväll onsdag 12.10 kl 17 - 21
                                  +heldag lördag 19.11 kl 9 - 14

Onsdag 17.00 - 18.30 Tái Chi Chúan fördjupning
Onsdag 18.30 - 20.00 Yoga lätt fortsättning


Långyoga måndag 3.10 kl 17 - 21

Tái Chi Chúan fördjupningskväll onsdag 9.11 kl 17 - 21

Qigongkväll med rytmisk rörelse måndag 31.10 kl 17 - 21

Mitt-på-dagenkurs tisdag 10.30 - 12.00 start 11.10 - 22.11
med avspänning och närvaro för er som har tid på dagen.
Övningar inspirerade från Tái Chi, Qigong och Yoga.
Det är inte svårt och du behöver inte vara duktig. bara intresserad.

Morgonkurs i SCB-huset, Träningscenter onsdag kl 8.00 - 9.00 start v 39 - 48
Kontorsyoga, övningar för styrka och mjukhet, utan att bli svett. Du börjar din dag koncentrerad och avspänd.

© IT-tankar 2022